Sukob interesa

Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi

Dobrovoljno Vatrogasno društvo Pakrac, Obala kralja Petra Krešimira IV. 26, PakracOIB: 2970659265, Pakrac, kao Naručitelj u postupcima javne nabave, objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

Scroll to top