VIDEO: 140 godina postojanja i rada DVD-a Pakrac

Godina 1878. u Pakracu počinje o rganizirana zaštita od požara Stoljećima i desetljećima je među građanima i članovima vlasti na svim razinama tinjala ideja o potrebi sustavnog rješavanja pitanja zaštite od požara. Prvo organizirano vatrogastvo krenulo je iz sjeverne Hrvatske, njenog najrazvijenijeg i najnaprednijeg dijela, iz Varaždina 1869. godine, kao organizirani oblik društvene djelatnosti. Devet godina poslije Varaždina, 1878. godine, osnovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo Pakrac pod nazivom „Vatrogasna četa“.

Video produkcija: FOTOimago.hr

VIDEO: 140 godina postojanja i rada DVD-a Pakrac
Scroll to top